Základná škola Klokočov

Prihlásenie

Vitajte na stránkach Základnej školy v Klokočove

          *********************************************************************************************************

Novinky

 • Dňa 19.10. 2018 sa konalo v telocvični ZŠ Klokočov stretnutie seniorov, ktoré organizoval Obecný úrad Klokočov v spolupráci so ZŠ Klokočov a CVČ Klokočov. Mgr. Jozef Rucek nacvičil so žiakmi zo VI.A krátke divadelné predstavenie s biblickou tematikou. Taktiež pod jeho vedením predviedli žiaci IX. ročníka spoločenské tance. Chvíle našim seniorom spríjemnili svojim programom i členovia CVČ. V podaní našich heligonkárov Adama Gajdičiara, Samuela Godišku, Jána Jaroša, Tomáša Litvika, Otakara Rudinského, Jakuba Stríža, Milana Síkoru, Žanety Škorníkovej, Denisy Škulavikovej a ich učiteľa Ing. Martina Čerňaňského odzneli postupne piesne Sadla včielka, Ešte som sa neoženil, Dobrý večer frajárečka moja, Tota Heľpa, Keby ja vedela, Hej sokoly, Otecko môj, mama moja. Hrou na husle ich doprevádzal talentovaný František Jaroš.

 • Bloková výučba

  Žiaci 8.ročníka ZŠ Klokočov sa zúčastnili dňa 17.10. 2018 blokovej výučby na SOŠ technickej v Čadci.

  Chlapci aj dievčatá si v odborných učebniach vyskúšali pracovať s kovmi. Pri práci používali nožnice na plech, rysovaciu ihlu, ohýbačku kovov a iné potrebné zariadenia na zhotovenie požadovaného výrobku. Žiaci svedomite a so záujmom celý čas pracovali a výsledkom boli krásne kovové svietniky.

  Chlapci ich nastriekali strieborným a zlatým sprejom čím získali svietniky na kráse. Hotové výrobky si žiaci zobrali na pamiatku domov. Na žiakov čakal pripravený autobus s pánom šoférom Budošom, ktorý nás šťastlivo doviezol domov.

 • Žiaci deviateho ročníka ZŠ Klokočov mali dnes 15.10. 2018 možnosť zúčastniť sa DŇA VOĽBY POVOLANIA 2018.

  Pracovníčky CPPPaP v Čadci ponúkli našim žiakom cenné informácie pri voľbe povolania - diagnostiku profesijných záujmov a predpokladov na štúdium, informácie o možnostiach uplatniť sa na trhu práce a pomoc pri výbere vhodného študijného zamerania. Možnosti dnešnej konzultácie s pracovníčkami CPPPaP využili aj niektorí rodičia našich deviatakov.

  Verím, že dnešný deň pomohol chlapcom aj dievčatám správne sa rozhodnúť pri výbere strednej školy.

 • Jurinová  jeseň 2018

  Dňa 12.10.2018 sa uskutočnilo pred Obecným úradom Klokočov kultúrne podujatie pod názvom Spomienkové putovanie za spisovateľom, významným predstaviteľom slovenskej exilovej literatúry, prekladateľom a učiteľom Pavlom Hrtusom Jurinom.

  V kultúrnom programe vystúpili s ľudovými piesňami žiaci základnej školy a zároveň heligonkári CVČ Klokočov Adam Gajdičiar, Samuel Godiška, Tomáš Litvík, Ján Jaroš, Milan Síkora, Jakub Stríž, Žaneta Škorníková, Denisa Škulavíková, ktorý hrali na heligónkach. Hrou na husliach ich sprevádzal František Jaroš.

 • Ocenenie 1. a 2. miesto v celoslovenských súťažiach

  Simon Eghiaruwa

  získal 1. miesto

  v celoslovenskej súťaži

  v II. vekovej kategórii vo výtvarnej súťaži:

  "Požiar v domácnosti".

  Ocenenie si bol Simon prevziať v Bratislave.

  Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

  jeho práca je uverejnená i na našej webovej stránke v sekcii :

  Práce žiakov

Kalendár

Narodeniny a meniny

Zajtra (Utorok 23.10.2018)
Tatiana Bebčáková (9.A)
Pozajtra (Streda 24.10.2018)
Kristián Čagala (4.A)