Základná škola Klokočov

Prihlásenie

Vitajte na stránkach Základnej školy v Klokočove

          *********************************************************************************************************

Novinky

 • Dňa 05.09. 2018 sa zúčastnili žiaci a pedagogický zamestnanci ZŠ Klokočov účelového cvičenia.

  Najprv prebehla evakuácia osôb z objektu do vonkajšieho areálu školy. Žiaci sa riadili pokynmi triednych učiteľov a postupovali podľa evakuačného plánu, s ktorým boli vopred oboznámení. Evakuácia školy prebehla bez akýchkoľvek ťažkostí v časovom limite 2 minúty 35 sekúnd.


  Potom sa žiaci presunuli na športové ihrisko, kde zriadili pedagogickí zamestnanci stanovišťa s obsahovým zameraním na civilnú ochranu, zdravotnú prípravu, pohyb a pobyt v prírode a jej ochranu, dopravnú výchovu a výchovu k bezpečnému správaniu. Cieľom účelového cvičenia bolo preveriť vedomosti a praktické návyky žiakov získané pri výučbe učiva Ochrana človeka a prírody v oblasti riešenia mimoriadnych udalostí.

 • S hrdosťou oznamujeme našim žiakom ako i širokej verejnosti, že opäť žneme úspechy

  v súťažiach na celoslovenskej úrovni.

  Simon Eghiaruwa

  získal 1. miesto

  v II. vekovej kategórii vo výtvarnej súťaži: "Požiar v domácnosti".

  jeho práca je uverejnená i na našej webovej stránke v sekcii :

  Práce žiakov

  Eva Halagačková

  obsadila 2. miesto v kategórii 2C

  v celoslovenskej súťaži "Slovensko, krajina v srdci Európy"

  Simonovi a Evičke gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

 • Od 06. septembra 2018 sa vyučuje podľa

  riadneho rozvrhu hodín.

  klik -> ROZVRH ZŠ Klokočov

  ---------------------------------------

  Začiatok školského roka je 03. septembra 2018 (pondelok)

  o 8°° v školskej telocvični.

  Úradné záležitosti si môžte vybaviť už tento týždeň: 30. a 31. augusta 2018 v čase od 8°° do 14°°, prípadne po telefonickom dohovore.


 • Dňa 22.06.2018 sa žiaci II.A, III.A a III.B zúčastnili školského výletu do Rajeckej Lesnej a OC MAX Žilina, kde navštívili 3D kino. V Rajeckej Lesnej navštívili Slovenský Betlehem, kde žiaci mohli obdivovať rezbárske umenie, ktoré stvárňovalo jednotlivé oblasti Slovenska v jeho nedávnej histórii - napr. výroba keramiky, rúbanie dreva, ťažba uhlia, výroba šindľov, kováčstvo, obuvníctvo, sušenie sena, vykopávanie zemiakov, svadba, pásenie oviec a iné. Tiež mohli obdivovať dominanty Slovenska - Kriváň a všetky známe hrady, zámky, katedrály, kostoly, či Piešťanské kúpele.

 • Dňa 26.06. 2018 (utorok) prebehne v našej škole projekt v spolupráci s Prvou stavebnou sporiteľňou pod názvom: "Ži zdravo a športuj" .

  Cieľom projektu je propagovať zdravý životný štýl. V rámci tohto projektu bude i možnosť zoznámiť sa s produktmi PSS. Žiaci v tento deň absolvujú rôzne zábavné súťaže, za ktoré budú odmenené drobnosťami zakúpenými zo zdrojov PSS.

  Pozvaní sú i rodičia našich žiakov.

Kalendár

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 21.9.2018)
Samuel Kopera (1.A)
Matúš Mucha (7.A)
Matúš Striček (1.A)
Zajtra (Sobota 22.9.2018)
Pozajtra (Nedeľa 23.9.2018)
Adam Godiška (3.A)