Základná škola Klokočov

Prihlásenie

Vitajte na stránkach Základnej školy v Klokočove

          *********************************************************************************************************

Novinky

 • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

  Riaditeľka Základnej školy Klokočov udeľuje riaditeľské voľno žiakom I.A, II.A, III.A, III.B, IV.A, V.A, VI.A, VII.A, VIII.A, VIII.B triedy podľa § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  na deň 21.03.2018 (streda)

  z organizačných dôvodov (Testovanie 9– 2018). V uvedený deň nebude prevádzka v ŠKD.

  Ing. Jarmila Krišťáková

  riaditeľka školy

 • Beseda s odborným zamestnancom Univerzity Komenského

  RNDr. FRANTIŠKOM JAROŠOM , PhD.

  Dňa: 16. 03. 2018

  Triedy: 8.A, 8.B, 9.A

  Pedagogický dozor: Mgr. Banetková R., Mgr. Marcová I., Ing. Kasáková M.

  Miestnosť: špeciálna učebňa

  Čas: 2.-4. vyučovacia hodina

  Dňa 16. marca 2018 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili zaujímavej besedy, ktorú sprostredkovala p. riaditeľka Ing. Jarmila Krišťáková.

  Túto besedu viedol odborný asistent vysokej školy UK v Bratislave RNDr. František Jaroš, PhD. z fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK - oddelenie diferenciálnych rovníc, rodák z Klokočova.

 • Dňa 28.02.2018 zavítal do Základnej školy Klokočov hudobník a zberateľ ľudových piesní Anton Budinský z Očovej. Žiakom predstavil slovenskú ľudovú hudbu i hru na viacerých archaických hudobných nástrojoch. Celkovo tento vynikajúci hudobník zvládne hru na dvadsiatich štyroch hudobných inštrumentoch. Virtuózne zahrá aj na netradičných nástrojoch – handrárskej píšťalke, okarine, krumhorne, citare, ale aj na fujare, drumbli, gajdách, heligónke či na rúrke z vysávača. Žiakom predstavil nielen rôzne archaické hudobné nástroje, ale aj krásny slovenský kroj z Očovej. Deti uchvátil veselou zábavou a atmosférou, ktorú do výchovného koncertu vniesol. Ďakujeme tomuto skvelému hudobníkovi z Očovej za nevšedný umelecký zážitok!

 • Dňa 15.02.2018 sa v Čadci uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády. Našu školu úspešne reprezentovali dvaja žiaci VIII.A. – Dodeková Viktória a Vavrinec Michal.

  Vavrinec Michal – 1. miesto

  Dodeková Viktória - 4. miesto

  Vavrinec Michal bude našu školu reprezentovať v krajskom kole.

  Gratulujeme!

  Viac informácii sa dočítate v paneli Úspechy a ocenenia

  Mgr. Vavrincová N.

Kalendár

Narodeniny a meniny

Zajtra (Pondelok 19.3.2018)
Jozef Prasličák (9.A)
Mgr. Jozef Rucek