Základná škola Klokočov

Prihlásenie
Moderné vyučovanie pomocou informačno-komunikačných technológii Naši prváčikovia 2008-09 šk. rok 2013/14 interaktívne vyučovanie šk. rok 2014/15

Interaktívne tabule

Moderné vyučovanie pomocou informačno-komunikačných technológii

     V školskom roku 2007/08  prišiel  p. riaditeľ

Mgr. Ladislav  Kopecký

s myšlienkou vybaviť  učebne interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi.  V tom  školskom roku sa mu podarilo zabezpečiť interaktívnych tabúľ  s dotykovým perom a 5 dataprojektorov.

 

  V školskom roku 2008/09  zabezpečil dokúpenie ďalšej tabule

do 1. ročníka  dataprojektorov.

Od roku 2010 sa niektorí učitelia zapojili do národných projektov, čím získali pre školu počítače, notebooky, 2 dataprojektory.

V tejto aktivite naša škola pokračovala zakúpením jednej interaktívnej tabule a vizualizéra na I. stupeň z prostriedkov Rady školy, riaditeľkou školy v tomto období bola Mgr. Valčuhová Mária.

  V  roku 2012, súčasná pani riaditeľka Ing. Krišťáková Jarmila, pre školu zakúpila:

1 interaktívnu tabuľu, 2 dataprojektory, 2 systémy eBeam k interaktívnej tabuli a 1 interaktívnu  dotykovú tabuľu do špeciálnej učebne.


V súčasnej dobe využívajú žiaci celej školy  interaktívne tabule v 10 triedach:

 

 

I.A trieda   I.B trieda

1.poschodie

II.A  trieda

III.A  trieda

IV.A   trieda

 

V.A trieda

VI.A  trieda  VI.B trieda

2. poschodie    -  Ľ

 

IX.A  trieda

               prízemie

VIII.A trieda

VII.A  trieda

2. poschodie - P

ŠKolský šp. pedagóg  
Špeciálna učebňa     2. poschodie

 

 

Od marca 2009  je v celej budove školy, vo všetkých učebniach  k dispozícii internet prostredníctvom siete  wifi .

 

V školskom roku 2013/14 bola celá  škola zosieťovaná internetovým pripojením, kedy bol internet zavedený

do každej učebne i kabinetov.

 

V šk. roku 2014/15, pod vedením pani riaditeľky Jarmily Krišťákovej, sa škola zapojila do ďalších projektov, čím sme získali ďalšie dve interaktívne tabule, ktoré sa  v súčasnej dobe inštalujú. Naša škola bude disponovať 12 - timi interaktívnymi tabuľami. Bol zakúpený najmodernejší vizualizér k interaktívne tabuli.

 

V šk. roku 2015/16  má škola  zapojených a plne funkčných 13 interaktívnych tabulí, t.j.v každej triede, špeciálnej učebni a v učebni šk. špeciálneho pedagóga. Okrem toho  disponuje 2-mi  vizualizérmi a ďalšími 2 -mi dataprojektormi, školskými fotoaparátmi a videokamerou.

 

 

Stručný popis technológie


 

     Hore uvedené učebne sú vybavené bielymi  tabuľami s keramickou magnetickou úpravou povrchu, dataprojektorom  a  systémom  eBeam Projection USB. 

 

 

 

aktualizácia: 15.09. 2014, adm