Základná škola Klokočov

Prihlásenie
školský rok 2017/18 školský rok 2016/17 školský rok 2015/16 šk. rok 2014/15 školský rok 2013/14 školský rok 2012-13 školský rok 2010-11 šk. rok 2011-12 školský rok 2009 -10 školský rok 2008 - 09 V minulosti

Úspechy a ocenenia žiakov školy

školský rok 2017/18

 Pytagoriáda 2017/18 – školské kolo

Deň: 14. 12. 2017

Čas: 3. - 4. vyučovacia hodina

Počet žiakov: 28 prihlásených, písalo 25

Pedag. dozor: Mgr. Banetková

Miesto: špeciálna učebňa

Vyhodnotenie školského kola

III.A                                                                                         III.B

  1. Timotej Čagala   -3b                                                3.   Matej Střelec – 6b
  2. Róbert Mucha – 1b                                                 4.   Mikuláš Brezina  -2b

 

IV. A                                                                                     V.A

  1. Natália Slezáková -9b                                     7.   Simon Eghiaruwa-4b
  2. Kristína Halagačková – 6b                             8.   Dalibor Gunčaga -5b

                                                                                    9.   Adrián Jantošík -8b

                                                                                   10.  Patrik Burián - 6b

                                                                                   11.  Martina Dedičová – 9b

 

VI.A                                                                                     VII.A

12. Ferko Jaroš -3b                                                  16.  Michal Jozek – 1b

13. Janko Jaroš  - 6b                                                17.  Otakar Rudinský – 3b

14.   chýbala

15. Denisa Škulavíková – 3b

 

VIII.A                                                                                                VIII.B

 

18. Michal Vavrinec  12+5 = 17b (úspešný riešiteľ)             25.   Nikola Hrušková – 8b

19. Kristián Nekoranec – 8b                                                      26.   Michaela Stopková – 8b

20. Branislav Jaroš  - 7b                                                             27.   Lucia Olšovská – 1b

21. – nepísal                                                                                28.   Milan Síkova – 2b

22. Karin Zajacová – 2b

23. Nikola Dedičová – 5b

24.    - nepísala

 

                                                                      

Do okresného kola postupuje žiak VIII.A – Michal Vavrinec s počtom bodov 12+5 = 17, ktoré sa uskutoční 14.03. 2018

 

V Klokočove, 14. 12. 2017                             Mgr. Banetková R.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dňa 12.12. 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády.

Súťaže sa zúčastnili žiaci ôsmeho ročníka:

Vavrinec Michal, Dodeková Viktória, Nekoranec Kristián, Kapusniak Tomáš, Jaroš Braňo a Srniček Radko – VIII.A

Valčuha Ján a Čuraj Rudo – VIII.B

Vyhodnotenie školského kola:

1. Vavrinec Michal – 96%

2. Dodeková Viktória – 94%

3. Nekoranec Kristián – 86 %

 

Úspešní riešitelia:

Valčuha Ján – 75%

Kapusniak Tomáš – 68%

 

Do okresného kola postúpili prví dvaja úspešní riešitelia – Vavrinec M. a Dodeková V. z VIII. A.

Všetkým súťažiacim gratulujeme a postupujúcim želáme úspech v ďalšom kole.

----------------------------------------------------------------------------

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 15.11.2017 sa naši žiaci zapojili do školského kola OAJ.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách -  1A  (6. -7. ročník) a 1B (8. – 9. ročník). Súťažiaci preukázali svoje jazykové zručnosti v písomnej a ústnej časti. Cieľom písomnej časti bolo preveriť jazykové kompetencie žiakov z anglickej gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania s porozumením. Ústna časť bola zameraná na samostatný prejav (príbeh v obrázkoch a situačné úlohy).

Kategória 1 A

Počet súťažiacich: 8

VI. A – Stopková Petronela, Čečotková Michaela, Čečotka Jaroslav, Jaroš Ján a Vnuková Natália

VII. A – Halagačková Eva, Gajdošová Danka a Rudinský Otakar

 

                        1. miesto Stopková Petronela

                        2. miesto – Halagačková Eva

3. miesto – Čečotková Michaela

Úspešní riešitelia školského kola:

                                      Čečotka Jaroslav

Kategória 1B

Počet súťažiacich: 10

VIII. A – Vavrinec Michal, Eisner Martin, Zajacová Karin, Nekoranec Kristián a Kapusniak Tomáš

VIII.B – Hrušková Nikola a Olšovská Lucia

IX. A – Banetka Patrik, Brezinová Soňa a Dodeková Nikola

 

1. miestoBanetka Patrik

                        2. miesto – Vavrinec Michal

                        3. miesto – Hrušková Nikola

Úspešní riešitelia školského kola: Eisner Martin a Brezinová Soňa

Víťazi z oboch kategórií postúpili do okresného kola.

 

 

-------------------------------------

Školské kolo technickej olympiády

Dňa 10.11. 2017 sa na našej škole  uskutočnilo školské kolo technickej olympiády. Vedomosti si prišli overiť žiaci: František Jaroš VI.A, Otakar Rudinský VII.A, Branislav Jaroš VIII.A, Patrik Banetka IX.A Všetci súťažiaci získali dostatočný počet bodov a postupujú do krajského kola, ktoré bude 30.11. 2017 na SOŠ technickej v Čadci.

Gratulujeme a držíme palce.

Ing. Monika Kasáková

-----------------------------------------------------

 Okresná súťaž – Plody jesene

 

     Dňa 27.10.2017 sa konala okresná súťaž Plody jesene. Súťaž bola rozdelená na kategóriu mladších žiakov a kategoŕiu starších žiakov. V staršej kategórií nás reprezentovali žiaci Klárka Marcová  (7.A) Otakar Rudinský (7.A) a Petronela Stopková ( 6.A)   Z množstva krásnych prác sa na 1.mieste umiestnili všetky práce našich súťažiacich. Žiaci dostali vecné ceny a boli odmenení diplomom za 1.miesto aj diplomom za účasť.

Gratulujeme!

Ing. Monika Kasáková