Základná škola Klokočov

Prihlásenie
Identifikačné údaje SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK 2018

Identifikačné údaje

   

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

 

Názov verejného obstarávateľa:    Základná škola Klokočov

Sídlo:                                          Ústredie 976, 023 22  Klokočov

IČO:                                            37812289

DIČ:                                            2021671245

Štatutárny zástupca:                    Ing. Jarmila Krišťáková

Telef. číslo:                                  0911 650 235

e-mail:                                        riaditel@zsklokocov.sk