Základná škola Klokočov

Prihlásenie
Základné informácie Zoznam škôl Informácie pre rodičov - deviatakov Dokumenty Testovanie 9 ..... 2014 Akcie Informácie o prijatí na strednú školu 2013 OZNAMY 2015/16 Testovanie 9 - 2015 Dni voľby povolania 2015 2015/16 - prijímacie konanie na stredné školy

Výchovné poradenstvo

Základné informácie


Výchovný poradca:  
Ing. Kasáková Monika

Konzultačné hodiny:  štvrtok   - 6. a 7. vyučovacia hodina   12.10 - 13.30         


kontakt:  0902428750

      mon.ka@centrum.sk

 

Hlavný cieľ výchovného poradenstva:

  • Poskytovanie poradenských služieb v otázkach výchovného, vzdelávacieho, osobnostného a profesijného vývinu žiakov.

Hlavné úlohy výchovného poradenstva:

 

  • Pomocou triednych učiteľov zabezpečiť užší kontakt s rodičmi pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov žiakov.
  • Zintenzívniť spoluprácu s triednymi učiteľmi s cieľom predchádzať vzniku problémov a včas podchytiť problémových žiakov.
  • Venovať pozornosť problémovým žiakom s poruchami správania, učenia a žiakom zo sociálne slabých rodín.
  • Poskytovať informácie o štúdiu na vysokých školách a pri voľbe povolania.
  • Poradenská služba pri výbere povolania a ďalšieho štúdia.