Základná škola Klokočov

Prihlásenie
Aktivity ZŠ Klokočov v oblasti športu, ochrany prírody a zdravia, charity, či vzdelávania Rodina škole – škola deťom EKO ALARM Recyklohry Asistenti učiteľa Minihádzaná pre žiakov I. stupňa Športujeme s radosťou Školský projekt:Čítam, čítaš, čítame Predmetové projekty:SJL, DEJ, GEO Veľkonočné dielne Čitateľská gramotnosť Deň Zeme Vzdelávací grantový program - Smart región 2018

PROJEKTY ZŠ Klokočov

Aktivity ZŠ Klokočov v oblasti športu, ochrany prírody a zdravia, charity, či vzdelávania

 

Základná škola Klokočov sa zapája do rôznych aktivít a projektov. Niektoré z nich sú krátkodobé, niektoré prebiehajú i niekoľko rokov. Všetky však sú orientované na žiaka a jeho výchovno - vzdelávací prosces.

Základná škola Klokočov sa aktívne zapája do rôznych nadačných projektov (Kaufland, Červený kríž....)

Realizujú pravidelné zbierky Hodina deťom, Deň narcisov, Biela pastelka a pod.

Mnohí zamestanci školy pomáhajú sociálne slabším rodinám s oblečením, potravinami, či inou častokrát i nemateriálnou podporou.

Súčasné projekty školy:

Eko Alarm

Recyklohry

Školské mlieko

Ovocie do škôl

Englisch One

Červené stužky

Bloková výučba na SOŠ v Čadci

Projekt - Asistenti

Čitame pre radosť

Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce

Minihádzaná pre žiakov I. stupňa