Základná škola Klokočov

Prihlásenie
 • ,,Stretnutie so seniormi“

   

   

  Dňa 19.10. 2018 sa konalo v telocvični ZŠ Klokočov stretnutie seniorov, ktoré organizoval Obecný úrad Klokočov v spolupráci so ZŠ Klokočov a CVČ Klokočov. Mgr. Jozef Rucek nacvičil so žiakmi zo VI.A krátke divadelné predstavenie s biblickou tematikou. Taktiež pod jeho vedením predviedli žiaci IX. ročníka spoločenské tance. Chvíle našim seniorom spríjemnili svojim programom i členovia CVČ. V podaní našich heligonkárov Adama Gajdičiara, Samuela Godišku, Jána Jaroša, Tomáša Litvika, Otakara Rudinského, Jakuba Stríža, Milana Síkoru, Žanety Škorníkovej, Denisy Škulavikovej a ich učiteľa Ing. Martina Čerňaňského odzneli postupne piesne Sadla včielka, Ešte som sa neoženil, Dobrý večer frajárečka moja, Tota Heľpa, Keby ja vedela, Hej sokoly, Otecko môj, mama moja. Hrou na husle ich doprevádzal talentovaný František Jaroš.

  Našim účinkujúcim sa dostalo zo strany seniorov veľkého potlesku a poďakovanie za príjemné chvíle. Svojim kultúrnym vystúpením prispeli k vytvoreniu uvoľnenej atmosféry a skvelej zábavy.

   

  PaedDr. Ľubomír Kadura

   

   

 • Bloková výučba

  Bloková výučba

      Žiaci 8.ročníka ZŠ Klokočov sa zúčastnili dňa 17.10. 2018 blokovej výučby na SOŠ technickej v Čadci.

  Chlapci aj dievčatá si v odborných učebniach vyskúšali pracovať s kovmi. Pri práci používali nožnice na plech, rysovaciu ihlu, ohýbačku kovov a iné potrebné zariadenia na zhotovenie požadovaného výrobku. Žiaci svedomite a so záujmom celý čas pracovali a výsledkom boli krásne kovové svietniky.

  Chlapci ich nastriekali strieborným a zlatým sprejom čím získali svietniky na kráse. Hotové výrobky si žiaci zobrali na pamiatku domov. Na žiakov čakal pripravený autobus s pánom šoférom Budošom, ktorý nás šťastlivo doviezol domov.

  Žiaci odchádzali z blokovej výučby spokojní a tešia sa na ďalšiu blokovú výučbu.

  Ing. Monika Kasáková

  Viac fotografií nájdete vo fotoalbume.

 • Dni voľby povolania

   

  Žiaci deviateho ročníka ZŠ Klokočov mali dnes 15.10. 2018 možnosť zúčastniť sa DŇA VOĽBY POVOLANIA 2018.

  Pracovníčky CPPPaP v Čadci ponúkli našim žiakom cenné informácie pri voľbe povolania - diagnostiku profesijných záujmov a predpokladov na štúdium, informácie o možnostiach uplatniť sa na trhu práce a pomoc pri výbere vhodného študijného zamerania. Možnosti dnešnej konzultácie s pracovníčkami CPPPaP využili aj niektorí rodičia našich deviatakov.

  Verím, že dnešný deň pomohol chlapcom aj dievčatám správne sa rozhodnúť pri výbere strednej školy.

  Výchovný poradca: Ing. Monika Kasáková

 • Jurinová  jeseň 2018

  Jurinová  jeseň 2018

                                       

       Dňa 12.10.2018 sa uskutočnilo pred Obecným úradom Klokočov kultúrne podujatie pod názvom Spomienkové putovanie za spisovateľom, významným predstaviteľom slovenskej exilovej literatúry, prekladateľom a učiteľom Pavlom Hrtusom Jurinom.

       V kultúrnom programe vystúpili s ľudovými piesňami žiaci základnej školy a zároveň heligonkári CVČ Klokočov Adam Gajdičiar, Samuel Godiška, Tomáš Litvík, Ján Jaroš, Milan Síkora, Jakub Stríž, Žaneta Škorníková, Denisa Škulavíková, ktorý hrali na heligónkach. Hrou na husliach ich sprevádzal František Jaroš.

       Vystúpenie heligonkárov sa prítomným hosťom veľmi páčilo a účinkujúcich ocenili potleskom.

  Týmto spôsobom sme si pripomenuli pamiatku nášho rodáka Pavla Hrtusa Jurinu.

   

  Mgr. Jana Odrobiňáková

   

   

  Viac fotografií nájdete vo fotoalbume.

 • Ocenenie 1. a 2. miesto v celoslovenských súťažiach

  Ocenenie 1. a 2. miesto v celoslovenských súťažiach

  Simon Eghiaruwa

  získal 1. miesto

  v celoslovenskej súťaži 

  v II. vekovej kategórii vo výtvarnej súťaži:

  "Požiar v domácnosti".

  Ocenenie si bol Simon prevziať v Bratislave.

  Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

   

  jeho práca je uverejnená i na našej webovej stránke v sekcii :

  Práce žiakov

 • 2. miesto v celoslovenskej súťaži

  2. miesto v celoslovenskej súťaži

   

  Dňa 1.10.2018 sa žiačka VIII.A

  Evička Halagačková 

  zúčastnila slávnostného vyhodnotenia a prevzatia ceny v celoslovenskej súťaži ,,Slovensko, krajina v srdci Európy“, kde získala 2. miesto.

  Zároveň sa zúčastnila tvorivých dielni a workshopu. Víťazke blahoželáme a prajeme veľa krásnych a tvorivých námetov.

 • Prevencia proti obezite

   

  Dňa 14.09. 2018 na našej škole prebehol interaktívny seminár spojený s besedou na tému- Prevencia proti obezite, ktorú prezentovali študentky 3. roč. Gymnázia v Turzovke. Besedy sa zúčastnili žiaci 9.A a 9. B triedy. Zaujímavou formou sa žiaci dozvedeli o ochoreniach súvisiacich s obezitou, vypočítali si BMI index, vykonali Ruffierov test a aktívne boli zapájaní do aktivít týkajúcich sa zdravého životného štýlu.

  Ďakujeme dievčatám, ktoré si tento zaujímavý seminár pripravili a priblížili našim žiakom problémy súvisiace s nezdravým životným štýlom, ktorý sa dotýka Slovenska a každého z nás.

  Ing. Monika Kasáková

   

 • Účelové cvičenie

   

  Dňa 05.09. 2018 sa zúčastnili žiaci a pedagogický zamestnanci ZŠ Klokočov účelového cvičenia.

  Najprv prebehla evakuácia osôb z objektu do vonkajšieho areálu školy. Žiaci sa riadili pokynmi triednych učiteľov a postupovali podľa evakuačného plánu, s ktorým boli vopred oboznámení. Evakuácia školy prebehla bez akýchkoľvek ťažkostí v časovom limite 2 minúty 35 sekúnd.


  Potom sa žiaci presunuli na športové ihrisko, kde zriadili pedagogickí zamestnanci stanovišťa s obsahovým zameraním na civilnú ochranu, zdravotnú prípravu, pohyb a pobyt v prírode a jej ochranu, dopravnú výchovu a výchovu k bezpečnému správaniu. Cieľom účelového cvičenia bolo preveriť vedomosti a praktické návyky žiakov získané pri výučbe učiva Ochrana človeka a prírody v oblasti riešenia mimoriadnych udalostí.


  Po absolvovaní jednotlivých teoretických a praktických cvičení si žiaci mali možnosť zmerať svoje sily v rôznych športových disciplínach zameraných na rýchlosť a zručnosť.
  Nakoniec nasledoval organizovaný návrat tried do školy a vyhodnotenie účelového cvičenia na nádvorí školy.

   

  PaedDr. Ľubomír Kadura

 • OCENENIA

   S hrdosťou oznamujeme našim žiakom ako i širokej verejnosti, že opäť žneme úspechy

  v súťažiach na celoslovenskej úrovni.

  Simon Eghiaruwa

  získal 1. miesto

  v II. vekovej kategórii vo výtvarnej súťaži: "Požiar v domácnosti".

   

  jeho práca je uverejnená i na našej webovej stránke v sekcii :

  Práce žiakov

   

  Eva Halagačková

  obsadila 2. miesto v kategórii 2C

  v celoslovenskej súťaži "Slovensko, krajina v srdci Európy"

   

  Simonovi a Evičke gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

 • OZNAM

  Od 06. septembra 2018 sa vyučuje podľa

  riadneho rozvrhu hodín.

  klik -> ROZVRH ZŠ Klokočov

   

  ---------------------------------------

  Začiatok školského roka je 03. septembra 2018 (pondelok)

  o 8°° v školskej telocvični. 

   

  Úradné záležitosti si môžte vybaviť už tento týždeň: 30. a 31. augusta 2018 v čase od 8°° do 14°°, prípadne po telefonickom dohovore. 


 • Školský výlet - Rajecká Lesná 

        

              Dňa 22.06.2018 sa žiaci II.A, III.A  a III.B zúčastnili školského výletu do Rajeckej Lesnej a OC MAX Žilina, kde navštívili 3D kino. V Rajeckej Lesnej navštívili Slovenský Betlehem, kde žiaci mohli obdivovať rezbárske umenie, ktoré stvárňovalo jednotlivé oblasti Slovenska v jeho nedávnej histórii - napr. výroba keramiky, rúbanie dreva, ťažba uhlia, výroba šindľov, kováčstvo, obuvníctvo, sušenie sena, vykopávanie zemiakov, svadba, pásenie oviec a iné. Tiež mohli obdivovať dominanty Slovenska - Kriváň a všetky známe hrady, zámky, katedrály, kostoly, či Piešťanské kúpele.

              Potom žiaci vyšli na Kalváriu a zúčastnili sa svätej omše. Po jej skončení navštívili 3D kino, kde si pozreli peknú rozprávku. Určite budú na tento pekný výlet radi spomínať.

                                                                                                                        Mgr. Škorníková

   

             

   

 • Projekt v spolupráci s PSS

  Dňa 26.06. 2018 (utorok) prebehne v našej škole projekt v spolupráci s Prvou stavebnou sporiteľňou pod názvom: "Ži zdravo a športuj" .

  Cieľom projektu je propagovať zdravý životný štýl. V rámci tohto projektu bude i možnosť zoznámiť sa s produktmi PSS. Žiaci v tento deň absolvujú rôzne zábavné súťaže, za ktoré budú odmenené drobnosťami zakúpenými zo zdrojov PSS. 

  Pozvaní sú i rodičia našich žiakov.

 • Hodové slávnosti v Klokočove

   

  Dňa 17. 06. 2018 sa konali v obci Klokočov tradičné hodové slávnosti. V kultúrnom programe vystúpili naši súčasní i bývalí žiaci, ktorí sú členmi CVČ Klokočov. Ľudovými piesňami prispeli k dobrej nálade heligonkári Adam Gajdičiar, Ján Jaroš, Monika Kasáková, Miroslava Kubalová, Tomáš Litvik, Marcela Polková, Otakar Rudinský, Milan Síkora, Jakub Stríž, Žaneta Škorníková a Denisa Škulaviková. Hrou na husliach ich sprevádzal František Jaroš. V dvoch vstupoch postupne odzneli známe piesne To tá Heľpa, Ešte som sa neoženil, Keby ja vedela, Krčmárik maličký, Keď som išiel ku milej naposledy, Maťko a Kubko, Sadla včielka, Severní vítr, Dobrý večer, Sokoly. Tanečnú choreografiu predviedli žiačky Michaela Jedličková a Nikola Kyjanicová.

  Návštevníkom hodových slávností sa vystúpenie našich žiakov veľmi páčilo a odmenili ich potleskom.

   

                                                                             PaedDr. Ľubomír Kadura

   

 • Školský výlet do Dinoparku a Planetária v Ostrave

   

  Dňa 07.06. 2018 sa zúčastnili žiaci VI.A, VII.A, VIII.A a VIII.B pod vedením Ing. Moniky Kasákovej, Mgr. Niny Vavrincovej a PaedDr. Ľubomíra Kaduru školského výletu do Dinoparku a Planetária v Ostrave.

  V Dinoparku si žiaci prezreli množstvo ozvučených robotických exponátov pravekých jašterov, 12 metrov vysoký model aktívnej sopky. Absolvovali taktiež jazdu DinoExpresom, ktorý ich zaviezol i do tých najodľahlejších častí parku. Súčasťou bohatého programu bolo i premietanie 3D filmu o vývoji pravekých vtákojašterov. Žiaci sa aj aktívne zabavili na veľkom množstve detských preliezačiek, húpačiek, skákačiek a lanovke.

  V Planetáriu sa mali žiaci možnosť oboznámiť s históriou kozmických letov a na špeciálnom trenažéri si vyskúšali, aký bol pohyb kozmonautov na Mesiaci pri zníženej gravitácii. Veľkým zážitkom bolo sledovanie špeciálnej projekcie o hviezdach v sále hvezdárne premietanej na kopulu. Žiaci si rozšírili svoje vedomosti o nové poznatky o najznámejších hviezdach a súhvezdiach.

  Cestou domov sme navštívili Obchodný dom Veľká Karolína.

  Školský výlet bol pre žiakov okrem príjemne strávených chvíľ aj cenným zdrojom nových informácií a praktických skúseností. I toto je jeden zo spôsobov zážitkového učenia sa.

   

  PaedDr. Ľubomír Kadura

   

 • Jarní koncert v Havířově

   

  Dňa 31.05. 2018 sa zúčastnili členovia záujmového útvaru Heligónky z CVČ Klokočov ,,Jarního koncertu v Havířově“, ktorý usporiadala partnerská škola ZŠ Žákovská Havířov. Pozvanie na kultúrny program prijali zástupkyňa starostky obce Klokočov pani Jana Foldinová, riaditeľka ZŠ Klokočov Ing. Jarmila Krišťáková, riaditeľ CVČ Klokočov PaedDr. Ľubomír Kadura a vedúci záujmového útvaru Heligónky Ing. Martin Čerňanský. Koncert sa konal v Kultúrnom dome Leoše Janáčka. V bohatom programe sa predviedli všetky spevácke zbory z hosťujúcej školy, a to Ptáčata, Hlásek a Rozmarýnek.

  Tento rok prispeli ku kultúrnemu programu pásmom ľudových piesní naši heligónkari Adam Gajdičiar, Samuel Godiška, Ján Jaroš, Otakar Rudinský, Milan Síkora, Jakub Stríž, Žaneta Škorníková, Denisa Škulaviková, ako aj bývalé žiačky našej školy Monika Kasáková, Miroslava Kubalová a Marcela Polková z Gymnázia Turzovka. Hrou na husle ich doprevádzal František Jaroš. Celé vystúpenie bolo pod taktovkou ich učiteľa na heligónku Ing. Martina Čerňanského. Z nášho repertoáru odzneli napr. piesne Maťko a Kubko, Sadla včielka, Dobrý večer frajárečka moja, Hej sokoli a iné. Pri piesni Severní vítr je krutý už spievala a tlieskala plná sála hostí. Naši hudobníci si od publika vyslúžili obdiv a dlhotrvajúci potlesk.

  Po ukončení koncertu nasledovalo priateľské posedenie s kolegami z partnerskej školy. Plní zážitkov a dojmov sme sa v neskorých večerných hodinách vrátili domov.

   

   

                                                                             PaedDr. Ľubomír Kadura

   

   

   

 • Interaktívna prednáška –„Vieme povedať dosť !“

  Interaktívna prednáška –„Vieme povedať dosť !“

   

   

  Tento projekt sa uskutočnil na ZŠ Klokočov dňa 31.05. 2018  vďaka programu e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange. Realizátorka projektu Mgr. Padyšáková Marcela si pripravila  so žiakmi 9.ročníka ZŠ Korňa interaktívnu prednášku pre našich žiakov 5.A a 6.A triedy.

  Deviataci z Korne zaujímavou formou priblížili našim žiakom oblasť kyberšikany, zneužívania osobných údajov a pravdivosť zverejnených fotografií na internete. Počas dvojhodinového náučného workshopu oboznámili žiakov  s možnosťami hroziacej kyberšikany, možných následkoch, spôsoboch ochrany a prostredníctvom názorných ukážok z upravených fotografií, poukázali na potrebu rozlišovať a neveriť všetkému, čo sa na internete objaví.

  Počas prednášky žiaci prejavovali  záujem o danú problematiku, ako aj pozvanie danú prednášku zopakovať aj v budúcom školskom roku.

   

  Ing. Monika Kasáková

   

   

   

 • Po stopách minulosti

  Po stopách minulosti

   

  Dňa 30. 05. 2018 sa žiaci štyroch základných škôl zapojili do dejepisnej súťaže „Po stopách minulosti“. Túto súťaž organizovala ZŠ Klokočov v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov.

  SZPB je občianske združenie pôsobiace na území SR združujúce občanov SR a účastníkov boja za národné oslobodenie, demokraciu a sociálnu spravodlivosť, združenie proti fašizmu, extrémnym silám, nacionalizmu, rasizmu, xenofóbií a podobne. Taktiež sa podieľa spoločne s inými organizáciami na organizovaní osláv významných osobností, sviatkov, údržbe pamätníkov, pamätných tabúľ a sôch.

  Sme veľmi radi, že práve tento rok, keď si pripomíname okrúhle výročia viacerých významných udalostí z našich dejín sa nám v spolupráci s touto organizáciou podarilo zorganizovať dejepisnú súťaž pre žiakov deviateho ročníka.

  Tematické okruhy:

  Európa v medzivojnovom období,

  Druhá svetová vojna,

  SNP,

  Slovenská republika (1939 – 1945)

  Komunistická diktatúra.

   

  Trojčlenné družstvá žiakov zo ZŠ Korňa, ZŠ Podvysoká, ZŠ Olešná a ZŠ Klokočov si zmerali sily v troch súťažných disciplínach.

   

  Neoddeliteľnou súčasťou každej vedomostnej súťaže sú testy. Každé družstvo mohlo získať maximálne 150 bodov.

  Najlepšie výsledky v písomnej časti dosiahli títo žiaci:

  Soňa Brezinová – ZŠ Klokočov (47 bodov)

  Gabika Stopková – ZŠ Klokočov (44 bodov)

  Patrícia Činčalová – ZŠ Podvysoká (43 bodov)

   

  V ďalších dvoch disciplínach žiaci súťažili v tímoch. Najskôr odkrývali políčka obrázkov, na ktorých sa ukrývali významné osobnosti 20. storočia. Ich úlohou bolo uhádnuť mená týchto osobností. V tejto aktivite sa najviac darilo družstvu zo ZŠ Podvysoká.

  V poslednej súťažnej disciplíne, ktorá sa volala „Riskuj!“ si žiaci vyberali otázky zo spomínaných piatich okruhov. Mohli si vybrať otázku za 1 až 5 bodov. Ak poznali správnu odpoveď, body sa im pripočítali. V prípade, že neodpovedali správne, body sa im odrátali. Riskovať sa oplatilo žiačkam ZŠ Klokočov, ktoré zvíťazili v tejto disciplíne.

  Celkové poradie:

  1. miesto – ZŠ Klokočov

  2. miesto – ZŠ Podvysoká

  3. miesto – ZŠ Korňa

  4. miesto – ZŠ Olešná

   

  Veľké poďakovanie patrí aj hosťom a spoluorganizátorom tejto súťaže:

  RSDr.Juraj Drotár, predseda oblV. SZPB

  Milan Paršo, podpredseda oblV. SZPB

  Helena Varechová, tajomníčka SZPB

  Milan Zoň, predseda základnej organizácie SZPB

  Pavol Polka, sponzor súťaže

   

   

 • Interaktívne prednášky s mjr. Mgr. Zlochovou

   

   

  Dňa 25.05. 2018 sa zúčastnili žiaci I. a II. stupňa interaktívnych prednášok s mjr. Mgr. Zlochovou z oddelenia prevencie OR PZ SR Čadca.

  Žiaci I.A triedy sa zapojili do projektu ,,Póla radí deťom.“ Jeho zámerom bolo priblížiť žiakom hravou formou prácu polície, oboznámiť ich s pojmami šikanovanie, drogy, závislosť a pod. Žiaci získali i pracovné listy, v ktorých si precvičia napr. bezpečnosť pohybu na cestách a pod.

  V triede V.A bolo témou prednášky ,,Násilie a šikanovanie.“ Žiaci diskutovali o tom, komu sa môžu zdôveriť v prípade rôznych foriem násilia, či už psychického alebo fyzického. Taktiež sa oboznámili s ,,Detskou linkou dôvery.“ Boli im priblížené rôzne typy agresorov i obetí doplnené konkrétnymi prípadmi z policajnej praxe. Diskutovalo sa taktiež o kyberšikane cez sociálne stránky, maily a pod., ako i o trestnoprávnej zodpovednosti spojenej s týmto negatívnym javom. Žiaci získali aj základné informácie o v dnešnej dobe aktuálnej problematike extrémizmu.

  Interaktívne prednášky žiakov veľmi zaujali a boli pre nich prínosné. V spolupráci s príslušníkmi OR PZ SR Čadca budeme naďalej pokračovať a i takýmto spôsobom preventívne pôsobiť na výskyt rôznych patologických javov u žiakov.

   

  Koordinátor prevencie PaedDr. Ľ. Kadura

   

   

 • Deň matiek

  Deň matiek

   

             

              Dňa 25.05.2018 sa v  ZŠ Klokočov  uskutočnilo tradičné  stretnutie pri príležitosti Dňa matiek, počas ktorého mohli deti svojimi básňami, piesňami,  scénkou   či vlastnoručne zhotovenými darčekmi vyjadriť poďakovanie svojim mamičkám alebo  babičkám. Pani Janka Foldinová, ktorá zastupuje pani starostku predniesla pekný príhovor a venovala každej mamičke peknú ružičku.

              Úprimné poďakovanie patrí všetkým vyučujúcim z 1. stupňa, ktorí so svojimi žiakmi pripravili pekné pásma plné básní, piesní a ďakovných slov.  Ďakujeme  pani starostke a pani Janke Foldinovej za pekné slová a kvety.  Vďaka patrí i mamičkám, ktoré prišli na toto milé stretnutie, aby si vypočuli svoje deti a zároveň prijali  naše pozvanie na malé občerstvenie.

              Sme radi, že sme toto stretnutie usporiadali a tešíme na ďalší rok.

                                                                                                            Mgr. Zuzana Škorníková

                                                                                                           

   

   

 • Exkurzia do NR SR

  Exkurzia do NR SR

       Dňa 25. mája 2018 žiaci ôsmeho a deviateho ročníka navštívili naše hlavné mesto -  Bratislavu.  Spoločne s pani riaditeľkou Ing. Jarmilou Krišťákovou, pani učiteľkou Mgr. Foldinovou a pánom učiteľom Mgr. Rucekom mali možnosť prezrieť si budovu Národnej rady SR.  V blízkosti Bratislavského hradu mali tiež úžasný výhľad na rieku Dunaj, na panorámu hlavného mesta.

       Na úvod nás čakalo milé stretnutie s asistentom exkurzie - pánom Adamišinom, ktorý nás sprevádzal. Priblížil nám zaujímavosti a historické udalosti vývoja NR SR, bližšie informácie o štátnych symboloch Slovenskej republiky, pojmy ako koalícia či opozícia a taktiež aj zloženie počtu osôb v politike a ich mená či posty, ktoré zastupujú. Neskôr nás zaviedol na balkón rokovacej miestnosti NR SR, kde sme mali možnosť po prvýkrát vidieť rokovanie poslancov pri tvorbe zákonov. Prišli sme práve včas, keď sa v parlamente prerokovával zákon o ochrane novinárov a ich práva a nedotknuteľnosť. Mali sme v pláne aj diskusiu s poslancom pánom Blanárom, ale ten sa nedostávil pre pracovné povinnosti. Namiesto neho sme mali možnosť porozprávať sa s pánom poslancom Kotlebom, ktorý nám priblížil fungovanie parlamentu, poslaneckých klubov, proces tvorby zákonov a odpovedal na naše otázky. Počas exkurzie sme videli na vlastné oči aj striedanie vojenskej stráže, ktorá stojí vo vstupnej hale NR SR pri Preambule a symboloch našej krajiny.

       Bolo to krásne stravené dopoludnie, ktoré sa pre nás stalo jedinečným, pretože nie hocikto sa môže dostať na živé rokovanie v NR SR.

   

  V Klokočove dňa 28. mája 2018

   

  Mgr. Jozef Rucek

   

strana: