Základná škola Klokočov

Prihlásenie

Navigácia

Fotogaléria

Kalendár

Narodeniny a meniny

Zajtra (Sobota 18.8.2018)
Daniela Gajdošová (7.A)
Alexandra Želiecka (9.A)
Viliam Čagala (7.A)
Elena Stopková  (2.A)
 • O Z N A M

  Základná škola Klokočov, Ústredie 976, 023 22  Klokočov

  prijme do pracovného pomeru:

  asistenta učiteľa na polovičný úväzok.

   

  Nástup od 01.09.2018 (pracovný pomer na dobu určitú), kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z.

  Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklady o vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov.

  Termín doručenia dokladov: do 21. augusta 2018 na adresu: Základná škola Klokočov, Ústredie 976, 023 22  Klokočov alebo e-mailom: riaditel@zsklokocov.sk, tel. 0911 650 235.

   

   

   

 • Pohodové a krásne prázdniny praje riaditeľka školy Ing. Jarmila Krištáková

 • Školský výlet - Rajecká Lesná 

        

              Dňa 22.06.2018 sa žiaci II.A, III.A  a III.B zúčastnili školského výletu do Rajeckej Lesnej a OC MAX Žilina, kde navštívili 3D kino. V Rajeckej Lesnej navštívili Slovenský Betlehem, kde žiaci mohli obdivovať rezbárske umenie, ktoré stvárňovalo jednotlivé oblasti Slovenska v jeho nedávnej histórii - napr. výroba keramiky, rúbanie dreva, ťažba uhlia, výroba šindľov, kováčstvo, obuvníctvo, sušenie sena, vykopávanie zemiakov, svadba, pásenie oviec a iné. Tiež mohli obdivovať dominanty Slovenska - Kriváň a všetky známe hrady, zámky, katedrály, kostoly, či Piešťanské kúpele.

              Potom žiaci vyšli na Kalváriu a zúčastnili sa svätej omše. Po jej skončení navštívili 3D kino, kde si pozreli peknú rozprávku. Určite budú na tento pekný výlet radi spomínať.

                                                                                                                        Mgr. Škorníková

   

             

   

 • Projekt v spolupráci s PSS

  Dňa 26.06. 2018 (utorok) prebehne v našej škole projekt v spolupráci s Prvou stavebnou sporiteľňou pod názvom: "Ži zdravo a športuj" .

  Cieľom projektu je propagovať zdravý životný štýl. V rámci tohto projektu bude i možnosť zoznámiť sa s produktmi PSS. Žiaci v tento deň absolvujú rôzne zábavné súťaže, za ktoré budú odmenené drobnosťami zakúpenými zo zdrojov PSS. 

  Pozvaní sú i rodičia našich žiakov.

 • Hodové slávnosti v Klokočove

   

  Dňa 17. 06. 2018 sa konali v obci Klokočov tradičné hodové slávnosti. V kultúrnom programe vystúpili naši súčasní i bývalí žiaci, ktorí sú členmi CVČ Klokočov. Ľudovými piesňami prispeli k dobrej nálade heligonkári Adam Gajdičiar, Ján Jaroš, Monika Kasáková, Miroslava Kubalová, Tomáš Litvik, Marcela Polková, Otakar Rudinský, Milan Síkora, Jakub Stríž, Žaneta Škorníková a Denisa Škulaviková. Hrou na husliach ich sprevádzal František Jaroš. V dvoch vstupoch postupne odzneli známe piesne To tá Heľpa, Ešte som sa neoženil, Keby ja vedela, Krčmárik maličký, Keď som išiel ku milej naposledy, Maťko a Kubko, Sadla včielka, Severní vítr, Dobrý večer, Sokoly. Tanečnú choreografiu predviedli žiačky Michaela Jedličková a Nikola Kyjanicová.

  Návštevníkom hodových slávností sa vystúpenie našich žiakov veľmi páčilo a odmenili ich potleskom.

   

                                                                             PaedDr. Ľubomír Kadura

   

 • Školský výlet do Dinoparku a Planetária v Ostrave

   

  Dňa 07.06. 2018 sa zúčastnili žiaci VI.A, VII.A, VIII.A a VIII.B pod vedením Ing. Moniky Kasákovej, Mgr. Niny Vavrincovej a PaedDr. Ľubomíra Kaduru školského výletu do Dinoparku a Planetária v Ostrave.

  V Dinoparku si žiaci prezreli množstvo ozvučených robotických exponátov pravekých jašterov, 12 metrov vysoký model aktívnej sopky. Absolvovali taktiež jazdu DinoExpresom, ktorý ich zaviezol i do tých najodľahlejších častí parku. Súčasťou bohatého programu bolo i premietanie 3D filmu o vývoji pravekých vtákojašterov. Žiaci sa aj aktívne zabavili na veľkom množstve detských preliezačiek, húpačiek, skákačiek a lanovke.

  V Planetáriu sa mali žiaci možnosť oboznámiť s históriou kozmických letov a na špeciálnom trenažéri si vyskúšali, aký bol pohyb kozmonautov na Mesiaci pri zníženej gravitácii. Veľkým zážitkom bolo sledovanie špeciálnej projekcie o hviezdach v sále hvezdárne premietanej na kopulu. Žiaci si rozšírili svoje vedomosti o nové poznatky o najznámejších hviezdach a súhvezdiach.

  Cestou domov sme navštívili Obchodný dom Veľká Karolína.

  Školský výlet bol pre žiakov okrem príjemne strávených chvíľ aj cenným zdrojom nových informácií a praktických skúseností. I toto je jeden zo spôsobov zážitkového učenia sa.

   

  PaedDr. Ľubomír Kadura

   

 • Jarní koncert v Havířově

   

  Dňa 31.05. 2018 sa zúčastnili členovia záujmového útvaru Heligónky z CVČ Klokočov ,,Jarního koncertu v Havířově“, ktorý usporiadala partnerská škola ZŠ Žákovská Havířov. Pozvanie na kultúrny program prijali zástupkyňa starostky obce Klokočov pani Jana Foldinová, riaditeľka ZŠ Klokočov Ing. Jarmila Krišťáková, riaditeľ CVČ Klokočov PaedDr. Ľubomír Kadura a vedúci záujmového útvaru Heligónky Ing. Martin Čerňanský. Koncert sa konal v Kultúrnom dome Leoše Janáčka. V bohatom programe sa predviedli všetky spevácke zbory z hosťujúcej školy, a to Ptáčata, Hlásek a Rozmarýnek.

  Tento rok prispeli ku kultúrnemu programu pásmom ľudových piesní naši heligónkari Adam Gajdičiar, Samuel Godiška, Ján Jaroš, Otakar Rudinský, Milan Síkora, Jakub Stríž, Žaneta Škorníková, Denisa Škulaviková, ako aj bývalé žiačky našej školy Monika Kasáková, Miroslava Kubalová a Marcela Polková z Gymnázia Turzovka. Hrou na husle ich doprevádzal František Jaroš. Celé vystúpenie bolo pod taktovkou ich učiteľa na heligónku Ing. Martina Čerňanského. Z nášho repertoáru odzneli napr. piesne Maťko a Kubko, Sadla včielka, Dobrý večer frajárečka moja, Hej sokoli a iné. Pri piesni Severní vítr je krutý už spievala a tlieskala plná sála hostí. Naši hudobníci si od publika vyslúžili obdiv a dlhotrvajúci potlesk.

  Po ukončení koncertu nasledovalo priateľské posedenie s kolegami z partnerskej školy. Plní zážitkov a dojmov sme sa v neskorých večerných hodinách vrátili domov.

   

   

                                                                             PaedDr. Ľubomír Kadura

   

   

   

 • Interaktívna prednáška –„Vieme povedať dosť !“

  Interaktívna prednáška –„Vieme povedať dosť !“

   

   

  Tento projekt sa uskutočnil na ZŠ Klokočov dňa 31.05. 2018  vďaka programu e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange. Realizátorka projektu Mgr. Padyšáková Marcela si pripravila  so žiakmi 9.ročníka ZŠ Korňa interaktívnu prednášku pre našich žiakov 5.A a 6.A triedy.

  Deviataci z Korne zaujímavou formou priblížili našim žiakom oblasť kyberšikany, zneužívania osobných údajov a pravdivosť zverejnených fotografií na internete. Počas dvojhodinového náučného workshopu oboznámili žiakov  s možnosťami hroziacej kyberšikany, možných následkoch, spôsoboch ochrany a prostredníctvom názorných ukážok z upravených fotografií, poukázali na potrebu rozlišovať a neveriť všetkému, čo sa na internete objaví.

  Počas prednášky žiaci prejavovali  záujem o danú problematiku, ako aj pozvanie danú prednášku zopakovať aj v budúcom školskom roku.

   

  Ing. Monika Kasáková

   

   

   

 • Po stopách minulosti

  Po stopách minulosti

   

  Dňa 30. 05. 2018 sa žiaci štyroch základných škôl zapojili do dejepisnej súťaže „Po stopách minulosti“. Túto súťaž organizovala ZŠ Klokočov v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov.

  SZPB je občianske združenie pôsobiace na území SR združujúce občanov SR a účastníkov boja za národné oslobodenie, demokraciu a sociálnu spravodlivosť, združenie proti fašizmu, extrémnym silám, nacionalizmu, rasizmu, xenofóbií a podobne. Taktiež sa podieľa spoločne s inými organizáciami na organizovaní osláv významných osobností, sviatkov, údržbe pamätníkov, pamätných tabúľ a sôch.

  Sme veľmi radi, že práve tento rok, keď si pripomíname okrúhle výročia viacerých významných udalostí z našich dejín sa nám v spolupráci s touto organizáciou podarilo zorganizovať dejepisnú súťaž pre žiakov deviateho ročníka.

  Tematické okruhy:

  Európa v medzivojnovom období,

  Druhá svetová vojna,

  SNP,

  Slovenská republika (1939 – 1945)

  Komunistická diktatúra.

   

  Trojčlenné družstvá žiakov zo ZŠ Korňa, ZŠ Podvysoká, ZŠ Olešná a ZŠ Klokočov si zmerali sily v troch súťažných disciplínach.

   

  Neoddeliteľnou súčasťou každej vedomostnej súťaže sú testy. Každé družstvo mohlo získať maximálne 150 bodov.

  Najlepšie výsledky v písomnej časti dosiahli títo žiaci:

  Soňa Brezinová – ZŠ Klokočov (47 bodov)

  Gabika Stopková – ZŠ Klokočov (44 bodov)

  Patrícia Činčalová – ZŠ Podvysoká (43 bodov)

   

  V ďalších dvoch disciplínach žiaci súťažili v tímoch. Najskôr odkrývali políčka obrázkov, na ktorých sa ukrývali významné osobnosti 20. storočia. Ich úlohou bolo uhádnuť mená týchto osobností. V tejto aktivite sa najviac darilo družstvu zo ZŠ Podvysoká.

  V poslednej súťažnej disciplíne, ktorá sa volala „Riskuj!“ si žiaci vyberali otázky zo spomínaných piatich okruhov. Mohli si vybrať otázku za 1 až 5 bodov. Ak poznali správnu odpoveď, body sa im pripočítali. V prípade, že neodpovedali správne, body sa im odrátali. Riskovať sa oplatilo žiačkam ZŠ Klokočov, ktoré zvíťazili v tejto disciplíne.

  Celkové poradie:

  1. miesto – ZŠ Klokočov

  2. miesto – ZŠ Podvysoká

  3. miesto – ZŠ Korňa

  4. miesto – ZŠ Olešná

   

  Veľké poďakovanie patrí aj hosťom a spoluorganizátorom tejto súťaže:

  RSDr.Juraj Drotár, predseda oblV. SZPB

  Milan Paršo, podpredseda oblV. SZPB

  Helena Varechová, tajomníčka SZPB

  Milan Zoň, predseda základnej organizácie SZPB

  Pavol Polka, sponzor súťaže

   

   

 • Interaktívne prednášky s mjr. Mgr. Zlochovou

   

   

  Dňa 25.05. 2018 sa zúčastnili žiaci I. a II. stupňa interaktívnych prednášok s mjr. Mgr. Zlochovou z oddelenia prevencie OR PZ SR Čadca.

  Žiaci I.A triedy sa zapojili do projektu ,,Póla radí deťom.“ Jeho zámerom bolo priblížiť žiakom hravou formou prácu polície, oboznámiť ich s pojmami šikanovanie, drogy, závislosť a pod. Žiaci získali i pracovné listy, v ktorých si precvičia napr. bezpečnosť pohybu na cestách a pod.

  V triede V.A bolo témou prednášky ,,Násilie a šikanovanie.“ Žiaci diskutovali o tom, komu sa môžu zdôveriť v prípade rôznych foriem násilia, či už psychického alebo fyzického. Taktiež sa oboznámili s ,,Detskou linkou dôvery.“ Boli im priblížené rôzne typy agresorov i obetí doplnené konkrétnymi prípadmi z policajnej praxe. Diskutovalo sa taktiež o kyberšikane cez sociálne stránky, maily a pod., ako i o trestnoprávnej zodpovednosti spojenej s týmto negatívnym javom. Žiaci získali aj základné informácie o v dnešnej dobe aktuálnej problematike extrémizmu.

  Interaktívne prednášky žiakov veľmi zaujali a boli pre nich prínosné. V spolupráci s príslušníkmi OR PZ SR Čadca budeme naďalej pokračovať a i takýmto spôsobom preventívne pôsobiť na výskyt rôznych patologických javov u žiakov.

   

  Koordinátor prevencie PaedDr. Ľ. Kadura

   

   

 • Deň matiek

  Deň matiek

   

             

              Dňa 25.05.2018 sa v  ZŠ Klokočov  uskutočnilo tradičné  stretnutie pri príležitosti Dňa matiek, počas ktorého mohli deti svojimi básňami, piesňami,  scénkou   či vlastnoručne zhotovenými darčekmi vyjadriť poďakovanie svojim mamičkám alebo  babičkám. Pani Janka Foldinová, ktorá zastupuje pani starostku predniesla pekný príhovor a venovala každej mamičke peknú ružičku.

              Úprimné poďakovanie patrí všetkým vyučujúcim z 1. stupňa, ktorí so svojimi žiakmi pripravili pekné pásma plné básní, piesní a ďakovných slov.  Ďakujeme  pani starostke a pani Janke Foldinovej za pekné slová a kvety.  Vďaka patrí i mamičkám, ktoré prišli na toto milé stretnutie, aby si vypočuli svoje deti a zároveň prijali  naše pozvanie na malé občerstvenie.

              Sme radi, že sme toto stretnutie usporiadali a tešíme na ďalší rok.

                                                                                                            Mgr. Zuzana Škorníková

                                                                                                           

   

   

 • Exkurzia do NR SR

  Exkurzia do NR SR

       Dňa 25. mája 2018 žiaci ôsmeho a deviateho ročníka navštívili naše hlavné mesto -  Bratislavu.  Spoločne s pani riaditeľkou Ing. Jarmilou Krišťákovou, pani učiteľkou Mgr. Foldinovou a pánom učiteľom Mgr. Rucekom mali možnosť prezrieť si budovu Národnej rady SR.  V blízkosti Bratislavského hradu mali tiež úžasný výhľad na rieku Dunaj, na panorámu hlavného mesta.

       Na úvod nás čakalo milé stretnutie s asistentom exkurzie - pánom Adamišinom, ktorý nás sprevádzal. Priblížil nám zaujímavosti a historické udalosti vývoja NR SR, bližšie informácie o štátnych symboloch Slovenskej republiky, pojmy ako koalícia či opozícia a taktiež aj zloženie počtu osôb v politike a ich mená či posty, ktoré zastupujú. Neskôr nás zaviedol na balkón rokovacej miestnosti NR SR, kde sme mali možnosť po prvýkrát vidieť rokovanie poslancov pri tvorbe zákonov. Prišli sme práve včas, keď sa v parlamente prerokovával zákon o ochrane novinárov a ich práva a nedotknuteľnosť. Mali sme v pláne aj diskusiu s poslancom pánom Blanárom, ale ten sa nedostávil pre pracovné povinnosti. Namiesto neho sme mali možnosť porozprávať sa s pánom poslancom Kotlebom, ktorý nám priblížil fungovanie parlamentu, poslaneckých klubov, proces tvorby zákonov a odpovedal na naše otázky. Počas exkurzie sme videli na vlastné oči aj striedanie vojenskej stráže, ktorá stojí vo vstupnej hale NR SR pri Preambule a symboloch našej krajiny.

       Bolo to krásne stravené dopoludnie, ktoré sa pre nás stalo jedinečným, pretože nie hocikto sa môže dostať na živé rokovanie v NR SR.

   

  V Klokočove dňa 28. mája 2018

   

  Mgr. Jozef Rucek

   

 • .

  .

  „Mladý človek na trhu práce“

  Dňa 11. mája 2018 sa žiaci 8.A a 8.B triedy zúčastnili besedy s pracovníčkou ÚPSVaR Čadca na tému „Mladý človek na trhu práce“

  Beseda bola realizovaná pod vedením Mgr. Veselkovej  skupinovou formou. V rámci skupinovej aktivity sme spoločne so žiakmi formou diskusie rozoberali tému čo je to vlastne voľba povolania a aké faktory môžu voľbu povolania ovplyvniť, aké sú ich predstavy, životné ciele, ale taktiež čo treba zvažovať u povolania (charakter pracovnej činnosti, pracovné prostredie, pracovná doba, požiadavky na vzdelanie, mzdové podmienky, riziká, nebezpečenstvo, zloženie pracovného kolektívu).Ďalej pri práci so žiakmi bol použitý dotazník k voľbe povolania.

  Dotazník k voľbe povolania obsahuje zoznam aktivít a záujmov z rôznych oblastí ľudskej činnosti - 228 činností (položiek), na ktoré žiak odpovedá a zároveň do záznamového listu k príslušnému číslu položky si zapisuje pomocou čísel 1 až 5 hodnotenie toho, ako sa mu uvedená činnosť páči. V závere si žiaci dotazník vyhodnotili a dozvedeli sa oblasť, ktorá na základe odpovedí im najviac vyhovuje. V závere sme spoločne rozoberali jednotlivé oblasti a žiaci sa snažili k nim priradiť povolania. Na záver si žiaci prevzali brožúru „Čím chceš byť“ a boli informovaní ako ďalej môžu s informáciami pracovať na webovej stránke www.istp.sk.

   

   

  V Klokočove 11.05. 2018

  Ing. Monika Kasáková

 • Bloková výučba

   

   

  Dňa 09. mája 2018 sa žiaci ôsmeho ročníka ZŠ Klokočov zúčastnili blokovej výučby na SOŠ technickej v Čadci.

  Chlapci a dievčatá boli rozdelení do troch skupín, dozvedeli sa o princípe technológie CNC strojov.

  Žiaci si „naprogramovali“ výrobu zvolenej súčiastky z duralu. Chlapci aj dievčatá si vyskúšali prácu so spájkovačkou a získali nové vedomosti aj z oblasti mechaniky autodielni.

  Vedomosti a praktické zručnosti im odovzdávali majstri odbornej výchovy. Žiaci rešpektovali školský poriadok a so spokojnosťou odchádzali z blokovej výučby. Pred školou nás čakal autobus a šťastlivo sme sa vrátili domov. Žiaci boli informovaní o aktuálnom študijnom odbore – mechanik nastavovač, ktorý je veľmi žiadaný na trhu práce a je zaradený do duálneho vzdelávania.

   

   Ing. Monika Kasáková

 • oznam

  Pozrite si naše najnovšie úspechy:

   https://zs-klokocov.edupage.org/text2/?

 • .................................................................................

  Andersenova noc 2018

              V piatok 04.05.2018 sa niektorí žiaci ZŠ Klokočov zúčastnili Andersenovej noci, počas ktorej sa im venovali pani učiteľky  Mgr. Zuzana Škorníková, Mgr. Lenka Staníková a Mgr. Kristína Foldinová.

  Vo večerných hodinách sme navštívili Kysuckú knižnicu v Čadci. Pani pracovníčky knižnice pripravili pre našich žiakov zaujímavú obhliadku knižnice a  súťažnú hru "Milujem Slovensko". Žiaci súťažili v štyroch  družstvách podľa okruhov, ktoré si vykrútili na kolese. Zatočiť kolesom dostal možnosť každý súťažiaci. Jednotlivé otázky potom riešili v družstvách. Žiaci všetkých družstiev  získali sladkú odmenu. Prežili sme veľmi napínavý a zaujímavý  večer.

              Po príchode do školy sme pokračovali rozprávkovými a tvorivými aktivitami, napr. maľovali plagát s názvom svojej skupiny, tvorili záložku do knihy,  riešili rozprávkový kvíz, hádali hádanky, dopĺňali obrázkovú osnovu, baterkami hľadali rôzne lístočky s hádankami, ktoré museli uhádnuť. Skupina s najlepším časom získala poklad. Na dobrú noc si pozreli rozprávku.

              Na druhý deň sme všetky aktivity vyhodnotili a víťazné družstvá odmenili.   Súťažiaci  boli odmenení sladkou  odmenou,  účastníckym listom a školskými materiálmi od Prvej stavebnej sporiteľne.

                                                                                                                        Mgr. Škorníková

   

 • *****************************************************************

  *****************************************************************

  Beseda s Dr. Pavlom Demešom

   

   

       Dňa 03. mája 2018 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili besedy, ktorú nám sprostredkoval Dr. Michal Zoldy. Túto besedu viedol Dr. Pavol Demeš – občiansky aktivista, bývalý minister zahraničných vecí SR, poradca prezidenta Michala Kováča, fotograf a politický analytik.

       Beseda sa uskutočnila počas prvých dvoch vyučovacích hodín.

  Pán Dr. Demeš žiakom prezentoval dve témy: prvá téma pod názvom „Slovensko v osmičkovom roku“ a druhá téma niesla názov „Slovensko-americké vzťahy“.

  V prvej prezentácii pán doktor priblížil žiakom významné historické medzníky v dejinách Čechov a Slovákov, ktoré súviseli s osmičkou. Bolo poukázané na zaujímavé osmičky v slovenských dejinách.

  • rok 1918 koniec prvej svetovej vojny bol významný nielen pre celý svet, ale aj  pre Čechov a Slovákov,  pretože v októbri 1918 vznikla 1. Československá republika a tento rok si pripomenieme 100. výročie vzniku prvej ČSR
  • rok 1938 Mníchovská Dohoda- Československo muselo odstúpiť v prospech fašistického Nemecka pohraničné územia na západe republiky
  • rok 1948 nastáva komunistický  štátny prevrat,  v republike vládne komunistický režim
  • v roku 1968 sa Alexander Dubček stáva 1.tajomníkom KS a vpád vojsk Varšavskej zmluvy toto obdobie sa označuje aj ako Pražská jar, tento rok si budeme pripomínať 50.výročie
  • 1988 – v marci sa uskutočnila Sviečková manifestácia za občianske a náboženské práva
  • 1998 sa skončila vláda Vladimíra Mečiara (v tomto roku sa konali dvojdňové parlamentné voľby, ktoré ukončili „mečiarizmus“)
  • rok 2008 bol významný pretože Slovensko vstúpilo do NATO

  Druhá časť besedy bola venovaná slovensko-americkým vzťahom. Pán doktor poukázal predovšetkým na diplomatické vzťahy medzi Slovenskou republikou a USA. Žiaci sa dozvedeli, kedy boli tieto vzťahy najlepšie, kedy boli chladné, ktorí slovenskí politici a prezidenti navštívili Washington, aká bola medzi SR a USA spolupráca a ako sa tieto vzťahy vyvíjali najmä po nežnej revolúcii až po súčasnosť.

  Žiaci spoznali aj významné osobnosti, ktoré pôsobili v USA a majú svoje korene na Slovensku. Pán doktor rozprával o významnom astronautovi, Eugenovi Cernanovi, ktorého starí rodičia pochádzajú z Vysokej  nad Kysucou a ktorý pristál na Mesiaci a jeho výprava  priniesla odtiaľ mesačnú skalu.  Spomínal sa tiež Andy Warhol, slávny americký maliar, ktorý má tiež korene na Slovensku. Či o Petrovi Bondrovi, ktorý hrával vo Washingtone a ktorého hokejový dres zdobí slovenskú ambasádu vo Washingtone. Tomáš Garrigue Masaryk, je pôvodom Čech, no jeho otec pochádzal zo Slovenska. Tento prvý prezident ČSR sa oženil s američankou, prijal jej meno a jeho socha stojí v Massachusetts.

  Počas oboch častí besedy vznikol aj priestor, kedy žiaci mali možnosť pýtať sa pána Demeša rôzne otázky.

       Ďakujeme Dr. Demešovi za príjemnú návštevu, cenné a zaujímavé informácie a dúfame, že k nám ešte niekedy zavíta. Taktiež veľké ďakujem patrí Dr. Michalovi Zoldymu za sprostredkovania tejto úžasnej besedy. 

   

   

  Mgr. A. Hrušková

 • Exkurzia do Banskej Štiavnice a Kremnice

  Exkurzia do Banskej Štiavnice a Kremnice

   

   

  Dňa 24.04. 2018 sa zúčastnili žiaci VII.A, VIII.A a VIII.B triedy exkurzie do Banskej Štiavnice a Kremnice.

  V Banskej Štiavnici sme navštívili Banské múzeum v prírode. V povrchovej expozícii sme si prehliadli banské budovy a zariadenia, náučnú geologickú expozíciu, expozíciu lomového dobývania a banských strojov. Veľkým zážitkom bolo fáranie do štôlne Bartolomej v baníckych plášťoch, prilbách a s lampášmi. Mohli sme tak na vlastnej koži zažiť podmienky, v ktorých tu kedysi ťažili baníci. Prehliadková trasa a odborný výklad nás oboznámil s banským dielom zo 17. – 19. storočia, rôznymi banskými zariadeniami a nástrojmi.

  V Kremnici sme navštívili mestský hrad. Sprievodkyňa nás oboznámila s dejinami tohto banského mesta od jeho založenia až po súčasnosť, históriou hradu, osudmi jeho najvýznamnejších majiteľov ako i ťažkým a krutým životom v období stredoveku. Mali sme možnosť pozrieť si Kremnicu aj z vyhliadkovej veže, najprv sme však museli absolvovať výstup po 127 točitých schodoch. Bol to pomerne náročný fyzický výkon, ale výhľad na celé mesto nám bol odmenou. Po prehliadke hradu sme si pozreli historickú časť mesta, námestie s morovým stĺpom a fontánou.

  Exkurzia splnila svoj cieľ. Žiaci sa oboznámili s históriou týchto dvoch krásnych baníckych miest a spôsobe ťažby zlata, striebra a ďalších nerastných surovín v ich katastri. Taktiež si doplnili informácie z oblasti geologického vývoja a stavby Slovenska. Všetci sme zhodnotili dnešný deň ako veľmi prínosný.

                                     

  PaedDr. Ľubomír Kadura

   

   

 • Revolution train ,,Prevencia 2.0 – Čadca“

                                                                        

  Dňa 16.04. 2018 usporiadalo CPPPaP v Čadci metodické stretnutie koordinátorov prevencie spojené s prehliadkou protidrogového vlaku. Cieľom vlakového programu je prostredníctvom zapojenia všetkých ľudských zmyslov efektívne zapôsobiť na návštevníka vlaku, na jeho pohľad na legálne i ilegálne drogy, závislosti a inšpirovať ho k pozitívnym životným voľbám. Podstatou projektu je formou sfilmovaného príbehu podľa skutočnosti previesť prítomných ľudí dôležitými životnými situáciami jeho hlavných aktérov, ktorí sú drogovo závislí a svojim nezodpovedným konaním ničia nielen svoj život, ale i životy svojich príbuzných, známych i cudzích ľudí. Pozornosť diváka je upriamená na pomerne rýchlu postupnosť priebehu závislosti od najbežnejšie dostupných návykových látok, akými sú cigarety a marihuana cez tvrdšie drogy ako marihuana, pervitín, heroín a kokaín. So závislosťou úzko súvisia ďalšie negatívne javy a správanie, napr. kontakt s drogovými dílermi, krádež, prostitúcia, násilie. Sila príbehu bola umocnená tematickými vybaveniami jednotlivých vagónov úzko súvisiacich s príbehom. Boli tu vagóny zariadené napr. ako bar, cela predbežného zadržania, nemocničná izba, zničený byt narkomanov a pod. Celý program pôsobil veľmi emotívne a donútil diváka zamyslieť sa nad tým, či skutočne má význam zničiť si závislosťou život.

  Po prehliadke protidrogového vlaku nasledovala v Dome kultúry tlačová konferencia s autorom projektu Pavlem Tůmou, župankou Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erikou Jurínovou, primátorom mesta Čadca Ing. Milanom Gurom, zástupcami mestskej a štátnej polície. Konferencia bola spojená s diskusným fórom a celá preventívna akcia bola ukončená odborným workshopom.

  Pevne veríme, že sa protidrogový vlak budúci rok opäť vráti do Čadce a budeme ho môcť navštíviť aj so žiakmi našej školy.

   

  PaedDr. Ľubomír Kadura 

   

 • Deň narcisov

  Deň narcisov

   

       Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a 13.apríla 2018 sa konal jej 22. ročník. Žiačky 8.ročníka Nikola Dedičová a Lucia Olšovská spolu s pani učiteľkou Kasákovou navštívili a oslovili žiakov našej školy v triedach, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, pracovníkov obecného úradu a ostatných občanov Klokočova.

  Každý, kto prispel dobrovoľnou finančnou čiastkou si  pripol narcis  na svoj odev a vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.

  Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých, a že majú našu podporu.

  Vyzbierali sme 201,22 EUR

  Všetkým dobrovoľným darcom ďakujeme !       

  Ing. Monika Kasáková

   

  Fotografie z tejto akcie nájdete vo fotoalbume.

strana: