Základná škola Klokočov

Prihlásenie

Zoznam tried

Názov
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Banetková
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Jančíková
Učebňa 3.A
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Škorníková
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Janešíková
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ingrid Marcová
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriána Hrušková
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Kristína Foldinová
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ľubomír Kadura
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Nina Vavrincová
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Monika Kasáková
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Chajdáková

© aScAgenda 2019.0.1120 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.09.2018