Základná škola Klokočov

Prihlásenie

Vitajte na stránkach Základnej školy v Klokočove

          *********************************************************************************************************

Novinky

 • „Mladý človek na trhu práce“

  Dňa 11. mája 2018 sa žiaci 8.A a 8.B triedy zúčastnili besedy s pracovníčkou ÚPSVaR Čadca na tému „Mladý človek na trhu práce“

  Beseda bola realizovaná pod vedením Mgr. Veselkovej skupinovou formou. V rámci skupinovej aktivity sme spoločne so žiakmi formou diskusie rozoberali tému čo je to vlastne voľba povolania a aké faktory môžu voľbu povolania ovplyvniť, aké sú ich predstavy, životné ciele, ale taktiež čo treba zvažovať u povolania (charakter pracovnej činnosti, pracovné prostredie, pracovná doba, požiadavky na vzdelanie, mzdové podmienky, riziká, nebezpečenstvo, zloženie pracovného kolektívu).Ďalej pri práci so žiakmi bol použitý dotazník k voľbe povolania.

 • Dňa 09. mája 2018 sa žiaci ôsmeho ročníka ZŠ Klokočov zúčastnili blokovej výučby na SOŠ technickej v Čadci.

  Chlapci a dievčatá boli rozdelení do troch skupín, dozvedeli sa o princípe technológie CNC strojov.

  Žiaci si „naprogramovali“ výrobu zvolenej súčiastky z duralu. Chlapci aj dievčatá si vyskúšali prácu so spájkovačkou a získali nové vedomosti aj z oblasti mechaniky autodielni.

  Vedomosti a praktické zručnosti im odovzdávali majstri odbornej výchovy. Žiaci rešpektovali školský poriadok a so spokojnosťou odchádzali z blokovej výučby. Pred školou nás čakal autobus a šťastlivo sme sa vrátili domov. Žiaci boli informovaní o aktuálnom študijnom odbore – mechanik nastavovač, ktorý je veľmi žiadaný na trhu práce a je zaradený do duálneho vzdelávania.

 • Pozrite si naše najnovšie úspechy:

  https://zs-klokocov.edupage.org/text2/?

 • Andersenova noc 2018

  V piatok 04.05.2018 sa niektorí žiaci ZŠ Klokočov zúčastnili Andersenovej noci, počas ktorej sa im venovali pani učiteľky Mgr. Zuzana Škorníková, Mgr. Lenka Staníková a Mgr. Kristína Foldinová.

  Vo večerných hodinách sme navštívili Kysuckú knižnicu v Čadci. Pani pracovníčky knižnice pripravili pre našich žiakov zaujímavú obhliadku knižnice a súťažnú hru "Milujem Slovensko". Žiaci súťažili v štyroch družstvách podľa okruhov, ktoré si vykrútili na kolese. Zatočiť kolesom dostal možnosť každý súťažiaci. Jednotlivé otázky potom riešili v družstvách. Žiaci všetkých družstiev získali sladkú odmenu. Prežili sme veľmi napínavý a zaujímavý večer.

 • Beseda s Dr. Pavlom Demešom

  Dňa 03. mája 2018 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili besedy, ktorú nám sprostredkoval Dr. Michal Zoldy. Túto besedu viedol Dr. Pavol Demeš – občiansky aktivista, bývalý minister zahraničných vecí SR, poradca prezidenta Michala Kováča, fotograf a politický analytik.

  Beseda sa uskutočnila počas prvých dvoch vyučovacích hodín.

  Pán Dr. Demeš žiakom prezentoval dve témy: prvá téma pod názvom „Slovensko v osmičkovom roku“ a druhá téma niesla názov „Slovensko-americké vzťahy“.

Kalendár

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 25.5.2018)
Vanesa Ramšová (3.A)
Vanesa Slezáková (1.A)
Vanesa Strýčková (3.B)
Vanesa Žilková (9.A)